• Yourijiu ýelimleýji lenta banner
 • Yourijiu ýelimleýji lenta banner
 • Yourijiu ýelimleýji lenta banner

Biz hakda

“Youyi Group” 1986-njy ýylyň martynda esaslandyrylan “Fujian Youyi Group”, gaplaýyş materiallary, film, kagyz ýasamak we himiýa senagaty ýaly köp pudakly häzirki zaman kärhana.Häzirki wagtda “Youyi” 20 önümçilik bazasyny döretdi.Zawodlaryň umumy meýdany 8000-den gowrak hünärli işgär bilen 2,8 inedördül kilometre barabardyr.Youyi indi Hytaýda bu pudakda iň uly önümçilik masştabyna girmegi talap edýän 200-den gowrak ösen örtük önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyryldy.Tutuş ýurt boýunça marketing nokatlary has bäsdeşlik satuw ulgamyna ýetýär.“Youyi” markasy “YOURIJIU” halkara bazaryna üstünlikli çykdy.

 • 1
 • 129
 • 3

Fujian YouYi ýelimleýji lenta topary

8000-den gowrak hünärli işgär.Youyi indi Hytaýda bu pudakda iň uly önümçilik masştabyna girmegi talap edýän 200-den gowrak ösen örtük önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyryldy.Wideurt boýunça marketing nokatlary has bäsdeşlik satuw ulgamyna ýetýär.
Has köp
 • Hyzmat düşünjämiz

  Hyzmat düşünjämiz

  “Ilki bilen win-win hyzmatdaşlygy bilen müşderi” düşünjesinde müşderilerimiz üçin uzak möhletli baha bermegi wada berýäris.
 • Biziň pelsepämiz

  Biziň pelsepämiz

  "Hil bilen diri galyň, ösüşi bütewilik bilen gözläň"
  Bir asyrlyk kärhana gurmak isleýäris.
 • Görüşimiz

  Görüşimiz

  Müşderimiz üçin wepaly hyzmatdaş boluň
  Işgärlerimiz üçin iň gowy iş beriji boluň
  Köpçüligiň ynamdar markasyna öwrüliň