આપણો ઈતિહાસ

 • img
  2019.12
  Fujian Youyi Adhesivie Tape Group Co., Ltd.
 • img
  2012.10
  Fujian Youhe Adhesivie Technology Industry Co., Ltd.
 • img
  2011.05
  બેઇજિંગ YouRiJiu Adhesivie ટેપ ફેક્ટરી
 • img
  2010.07
  Anhui Youfa Packing Material Industry Co., Ltd.
 • img
  2006.02
  વુહાન YouRiJiu પેકિંગ મટીરીયલ ઇન્ડસ્ટ્રી કો., લિ.
 • img
  2005.11
  શેન્યાંગ યુમાઓ ઇન્ડસ્ટ્રી કો., લિ.
 • img
  2002.10
  યુનાન યુરીજીયુ પેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કો., લિ.
 • img
  2001.07
  ફુકિંગ યુફા ઇન્ડસ્ટ્રી કો., લિ.
 • img
  1999.10
  શાંક્સી YouRiJiu ઈન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ કો., લિ.
 • img
  1998.03
  Chengdu Youyi Packing Material Co., Ltd.
 • img
  1986.03
  Fuqing youyi પ્લાસ્ટિક પેકિંગ ટેપ ફેક્ટરી.