మన చరిత్ర

 • img
  2019.12
  Fujian Youyi Adhesivie Tape Group Co.,Ltd.
 • img
  2012.10
  Fujian Youhe Adhesivie Technology Industry Co.,Ltd.
 • img
  2011.05
  బీజింగ్ YouRiJiu Adhesivie టేప్ ఫ్యాక్టరీ
 • img
  2010.07
  అన్హుయ్ యూఫా ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  2006.02
  Wuhan YouRiJiu ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  2005.11
  షెన్యాంగ్ యూమావో ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  2002.10
  Yunnan YouRiJiu ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  2001.07
  ఫుకింగ్ యూఫా ఇండస్ట్రీ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  1999.10
  Shanxi YouRiJiu ఇండస్ట్రీ డెవలప్‌మెంట్ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  1998.03
  చెంగ్డు యుయి ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కో., లిమిటెడ్.
 • img
  1986.03
  Fuqing youyi ప్లాస్టిక్ ప్యాకింగ్ టేప్ ఫ్యాక్టరీ.